• آدرس: مشهد احمدآباد، بین ابوذرغفاری ۲ و ۴ پلاک ۱۲۳، واحد۴

دکتر محمدرضا چالاک

انواع برند ایمپلنت :

 

  •  کره ای
  •  سوئیسی
  •  آمریکائی
  •  آلمانی
 

موقعیت ایمپلنت بستگی به کیفیت استخوان وتبحر و دانش جراح و انتخاب برند می باشد.

به عنوان مثال:

1-کیفیت استخوان دراستخوان های خوب وباکیفیت ایمپلنت کره ای به خوبی جواب می دهد ونتیجه عالی می شود.ولی در استخوان های مشکل داربهتراست ازبرند درجه یک سوئیسی ,آمریکائی وآلمانی استفاده شود.

2-اگربعدازکشیدن دندان بخواهیم سریع ایمپلنت کنیم بهتراست ازایمپلنت های درجه یک استفاده کنیم ولی اگر ازسال های قبل دندان راکشیده باشیم وکیفیت استخوان ما خوب باشد ایمپلنت کره ای هم بسیارعالی است وجواب می دهد.

3.اگرهمراه با کاشت ایمپلنت پیونداستخوان یاجراحی فک انجام داده باشیم بهتراست از ایمپلنت درجه یک استفاده کنیم.

تماس با ما

تماس با ما

  • 8901 843 0513
  • مشهد احمدآباد، بین ابوذرغفاری ۲ و ۴ پلاک ۱۲۳، واحد۴
  • Dr.m.chalak@gmail.com
دکتر محمدرضا چالاک