• آدرس: مشهد احمدآباد، بین ابوذرغفاری ۲ و ۴ پلاک ۱۲۳، واحد۴

دکتر محمدرضا چالاک

تماس با ما

تماس با ما

Dr.m.chalak@gmail.com

مشهد احمدآباد، بین ابوذرغفاری ۲ و ۴

پلاک ۱۲۳، واحد۴

8901 843 0513